Stichting wijkcentrum de Hille

Laatste nieuws over nieuwbouw wijkcentrum Ussen

Sporthal Ussenstelt zou het hart vormen van de nieuwe MFA

Oss zet plannen voor wijkcentrum Ussen in de ijskast:
constructie Ussenstelt blijkt niet stevig genoeg

OSS – De plannen voor een nieuw wijkcentrum in Ussen gaan voorlopig niet door.
Volgens de gemeente Oss is de constructie van de sportzaal niet zwaar genoeg om de benodigde bouwkundige aanpassingen te kunnen dragen.
Het kost te veel geld om dat te bekostigen.

Het was de bedoeling dat er een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) zou komen in de wijk met wijkcentrum De Hille,
buurtcentrum De Bonte Hoef, sportzaal Ussenstelt en scouting Ussen als toekomstige gebruikers.
De MFA zou gebouwd worden bij sportzaal Ussenstelt aan de

De plannen kenden al eerder tegenslagen. Zo zou het project eerst bijna 4 miljoen euro kosten, maar moest er vorig jaar 2,5 miljoen euro bij in verband met de stijging van bouwkosten en de grootschalige renovatie van de Ussenstelt en verhuizing van Scouting Ussen. Die laatste twee aspecten maakten in eerste instantie geen onderdeel uit van de plannen. En in 2016 klapte een eerder overleg over een nieuw wijkcentrum. Toen voelde het bestuur van wijkcentrum De Bonte Hoef  zich niet gehoord en weigerde het bestuur nog langer mee te praten, al werden de geschillen later bijgelegd.

Constructie

Nu blijken de plannen voorlopig helemaal niet door te gaan.
Na onderzoek van de constructie van de sportzaal blijkt deze niet stevig genoeg voor de bouwkundige aanpassingen met onder meer zonnepanelen en gevelisolatie.
Verzwaren van de hoofddraagconstructie en de fundering is de oplossing voor dit probleem,
maar deze kosten passen niet in het krediet van de gemeenteraad”, zegt de gemeente Oss.
Het is nog niet bekend hoe groot het tekort op de begroting is. ,,Er zijn ook extra kosten door het gasloos en energieneutraal maken van de sportzaal,
extra akoestische maatregelen, verhoging van de bouwkosten en het niet doorgaan van grondverkoop naast de sportzaal.”

Ander plan

Het krediet van 6,4 miljoen euro blijft volgens de gemeente wel beschikbaar voor een MFA in de wijk, maar dan als onderdeel van een ander plan.
Het Osse college stelt een gebiedsvisie op voor een deel van de Looveltlaan en omgeving.
De MFA is onderdeel van dezer visie. Dan wordt ook de vervanging van basisscholen
De Polderhof en De Lockaert (gepland voor 2025) en de kinderopvang opgenomen.
Eind oktober bespreekt het college een plan van aanpak om tot de gebiedsvisie te komen.

                             

 

 

 

Binnenkort in De Hille

Zondag 20 oktober The Indep Inc.

Meer lezen

Zaterdag 26 oktober
Kindertheater lessen
Meer lezen

Zaterdag 26 oktober Ypsilon
Workshop
Verbindende
gespreksvaardigheden
voor familie.
Meer lezen

Zaterdag 2 november
Elf-Elf bal 
Raauw Ossekar

Meer lezen

Zondag 3 november The Defenders
Meer lezen

Zondag 10 november
FIFA 20 toernooi
Meer lezen