Stichting wijkcentrum de Hille

Laatste nieuws over nieuwbouw wijkcentrum Ussen

Miljoenen extra nodig voor wijkcentrum Ussen

OSS – Het nieuwe wijkcentrum in het noordwesten van Oss valt ruim 2,5 miljoen euro duurder uit dan gepland.
Dat komt vooral door de grootschalige renovatie van sporthal Ussenstelt en verhuizing van Scouting Ussen.
Beide operaties maakten in eerste instantie geen onderdeel uit van de plannen.
De gemeente Oss hoopte met het centrum in Ussen aanvankelijk twee vliegen in één klap te slaan.
Buurthuizen De Bonte Hoef en De Hille moesten samenkomen op één nieuwe plek en samen een groot wijkcentrum vormen.
Na veel gebakkelei lag er vorig jaar een akkoord. Voor het project lag 3,9 miljoen euro klaar.

Nieuw wijkcentrum in Oss valt enkele tonnen duurder uit, maar blijdschap overheerst

PREMIUM

Nieuw wijkcentrum in Oss valt enkele tonnen duurder uit, maar blijdschap overheerst

Maar inmiddels wil Oss wel vier vliegen in één klap slaan. Ook de plaatselijke scouts, nu nog te vinden aan de Gemertstraat, moeten naar het nieuwe plan verkassen.
En sporthal Ussenstelt, waar het wijkcentrum in een u-vorm tegenaan wordt gebouwd, krijgt een fikse opknapbeurt.
Tel er een flinke stijging van de bouwkosten, asbestsanering én hogere duurzaamheidskosten bij op en je hebt plots een prijskaartje van 6,5 miljoen euro.

Groter bouwen

,,Natuurlijk moet je groter bouwen als er twee bewoners bijkomen”, reageert wethouder Frank den Brok.
,,Normaal gesproken geven we al 3, 4 miljoen euro uit per nieuw wijkcentrum.
Reken maar uit wat het gekost zou hebben als we nu op vier plekken wat nieuws zouden bouwen, in plaats van op één.”

De concentratie heeft volgens Den Brok bovendien als voordeel dat het wijkcentrum rendabel is te maken.
Dat is in veel andere dorpshuizen en wijkcentra in Oss wel anders.
De wethouder wijst er verder op dat er straks drie locaties overblijven die de gemeente kan herontwikkelen.
Op termijn zouden daar woningen of iets maatschappelijks kunnen terugkeren.

Lintje doorknippen

De politiek buigt zich volgende week donderdag over het nieuwe wijkcentrum. In de nieuwe programmabegroting is al geld gereserveerd voor het plan.
Den Brok hoopt in de loop van 2020 een lintje door te kunnen knippen.

We kunnen aan de gang met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe MFA ( Multi Functionele Accommodatie).
Op de 15 november is de openbare vergadering van de Wijkraad bijna in zijn geheel gewijd aan dit onderwerp.
De Concept tekeningen zijn getoond, waarbij duidelijk moet zijn, dat er buiten de contouren van het gebouw er nog van alles kan gebeuren.

Het Stichtingsbestuur bestaan voorlopig uit de volgende mensen:

Cees Magielse                  Afkomstig van de Gemeente Oss ( Gepensioneerd)

Manja Schoonen             Afkomstig vanuit de Bonte Hoef

Annie van Hoek / Jos Luijk / Gerrit Tiemissen    Alle drie vanuit de Hille.

We zijn er nog niet , want eerst worden de plannen nog voorgelegd aan een tweetal commissies,
waarna op 20 februari 2019 hopelijk de uiteindelijke goedkeuring zal plaatsvinden.
Dan zal de Stichting ook daadwerkelijk naar de notaris kunnen om een officiële start te maken.
Met de bouw kan dan in principe gestart worden, maar dat zal zo maar niet gebeuren i.v.m. aanbestedingen,
Inspraakprocedures enz. , maar we hopen rond het eind 2021 ons nieuwe onderkomen te betrekken.

Het bovengenoemde stichtingsbestuur hoeft echter tot die tijd niet stil te zitten
en heeft al verschillende oriënterende bezoeken gebracht aan andere wijk- en dorpshuizen om daar hun licht op te steken,
over de valkuilen die ze in de loop van het proces tegen kunnen komen, maar ook om ideeën op te doen voor het eigen gebouw.

Verder zullen we op zoek moeten gaan naar sponsoren om de inrichting van dit centrum te bekostigen.
Voordat we naar de notaris gaan om alles officieel vast te leggen, moet er wel een andere naam komen voor dit centrum.

Daarom een oproep aan iedereen die een goed idee heeft voor een andere naam.
Naast eeuwige roem, willen we graag nog een prijsje daar aan toevoegen, maar wat en hoe,
laten we graag weten in het tweede bulletin van deze informatie over het wijkcentrum.

Hieronder de concepttekening van de MFA Ussen, met los gekoppeld het gedeelte dat door de Scouting Ussen zal worden betrokken.
Voor meer informatie, neem dan gerust contact op met een van de eerder genoemde bestuursleden.

 

Entree wijkcentrum en sporthal                                              Entree Scouting
                                ↓                                               

 

De Hille betaalt mee aan een goed idee !

 Wijkcentrum de Hille betaalt mee aan een goed idee

-Wilt u wat organiseren in Uw straat, of buurt, maar komt u wat geld te kort ?
-U wilt optreden in de Hille, maar weet niet hoe u dit moet aanpakken ?
-Wil je met je vriendjes een keer het FiFA voetbalgame op een groot scherm spelen
-Brakedance op een grote dansvloer kan in de Hille
-Misschien wilt U een sjoel -of Dartscompetitie of een ander gezelschapsspel.

Dit zijn zo maar wat mogelijkheden, maar hoogstwaarschijnlijk niet de enige ideeën
waarvoor wij graag onze beurs trekken.
De Hille heeft een Creatieve sponsorpot in het leven geroepen van € 500 per jaar.
Iedereen in de wijk Vlashoek, Heihoek , Ussen kan,
afhankelijk van het idee aanspraak maken op een gedeelte of zelfs de hele pot.
Leeftijdsgrenzen kennen we niet, dus iedereen kan mee doen.

Zoals overal, zijn er natuurlijk ook wat regels verbonden om aanspraak te kunnen maken
op het volle of een gedeelte van het bedrag. Heb je interesse,
neem dan gerust contact op met het wijkcentrum:
Tel.0412-642777 of 0636121518

We zien je graag terug in de HILLE

 

 

Binnenkort in De Hille

 

 

Zondag 16 december The Rocking Coasters

Meer lezen

Tweede kerstdag 26 december Kerstspecial

met Recall Coverband

Meer lezen

Zondag 30 december
Silvesterdrive Brigclub Ussen
Meer lezen

Zondag 6 januari 2019
Nieuwjaars inloop
Meer lezen