Stichting wijkcentrum de Hille

Gastvrouw/heer van De Hille.

Heeft u al langer vrijwilligerswerk willen doen, dan is dit een mooie tijdsbesteding. U hoeft in principe maar een dagdeel per 14 dagen een dienst als gastvrouw/heer aanwezig te zijn.
Als gastvrouw/heer wordt u naast de dankbaarheid van onze gasten, beloond met 2 x per jaar een leuke avond. Bij alle activiteiten gratis entree, en korting op consumpties.

Omschrijving van taken gastvrouw/heer: De barvrijwilliger heeft een verantwoordelijke taak binnen het wijkcentrum, zij/hij is primair verantwoordelijk voor de barexploitatie tijdens haar of zijn bardienst en  heeft daarmee ook de zorg over de aanwezige gasten in de breedste zin van het woord.
De barvrijwilliger is verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van de bardienst en  dient daartoe de financiële dagstaat correct in te vullen en deze in voorkomend geval ter goedkeuring te laten tekenen door de verantwoordelijke van de inhuurder(s) cq.  gebruiker(s).
De barvrijwilliger is verantwoordelijk voor een juiste afsluiting van de bardienst.

Interesse kom op een ochtend even binnen, of neem tel. contact op met 0412 642777  of Email. wijkcentrumdehille@ziggo.nl

Binnenkort in De Hille

Zondag 20 oktober The Indep Inc.

Meer lezen

Zaterdag 26 oktober
Kindertheater lessen
Meer lezen

Zaterdag 26 oktober Ypsilon
Workshop
Verbindende
gespreksvaardigheden
voor familie.
Meer lezen

Zaterdag 2 november
Elf-Elf bal 
Raauw Ossekar

Meer lezen

Zondag 3 november The Defenders
Meer lezen

Zondag 10 november
FIFA 20 toernooi
Meer lezen