Stichting wijkcentrum de Hille

Zondag 30 december Silvesterdrive bridge-Ussen 

35ste Silvesterdrive zondag 30 december 2018
Traditiegetrouw organiseert Bridge-Ussen rond de jaarwisseling haar Silvesterdrive.
Er wordt gespeeld in wijkcentrum ‘’ de Hille’ aan de Looveltlaan 25 in Oss.
De drive: Deze wordt gespeeld als parenwedstrijd in 4 groepen
Er worden 7 ronden van elk 4 spellen gespeeld.
De indeling in groepen gebeurt op basis van speelsterkte.
Prijzen: In elke groep zijn prijzen in natura te verdienen en natuurlijk ook meesterpunten.
Tijden: Zaal is open vanaf 13.00 uur. Aanvang 13.30 uur. Prijsuitreiking ca 18.00 uur.
Inschrijven: Meldt u bij voorkeur aan via de website: Bridge Ussen
of stuur onderstaand formulier ingevuld naar: J. Megens, J. Gagarinstraat 20, 5351 HC, Berghem
Inschrijfgeld: 18,00 euro per paar over te maken naar rek. NL 57 RABO 0180 4130 15
Bridge-Ussen, o.v.v. de namen van beide spelers.
Sluiting: De inschrijving wordt gesloten op zondag 16 december of als het maximum
aantal van 68 paren is bereikt.
Bevestiging: Datum van betaling/overschrijving is bepalend voor plaatsing.
Na de sluitingstermijn ontvangt een van de spelers een bevestiging met inschrijfnummer.

Inlichtingen: Jan en Will Megens: 0412-402351 of Peter van der Meijden: 0412-647321
Met vriendelijke groet,
Jan en Will Megens, Henk van Arem en Peter van der Meijden
—————————————————————————————————————————-
Naam + Voornaam: dhr/mevr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bondsnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam + Voornaam partner: dhr./mevr* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bondsnummer: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speelsterkte:* Hoofdklasse – 1e klasse – 2e klasse – beginner – thuisbridger *) Svp omcirkelen wat van toepassing is.
Bridgeclub Bridge-Ussen houdt zich aan de huidige Europese Privacy

Binnenkort in De Hille

 

 

Zondag 16 december The Rocking Coasters

Meer lezen

Tweede kerstdag 26 december Kerstspecial

met Recall Coverband

Meer lezen

Zondag 30 december
Silvesterdrive Brigclub Ussen
Meer lezen

Zondag 6 januari 2019
Nieuwjaars inloop
Meer lezen