Bolero

Bolero, de dansschool voor mensen met een verstandelijke beperking is een van de langst zittende huurder in de Hille. Een groot aantal leerlingen worden tijdens de lessen 1 op 1 ondersteund door hun danspartner. Dit alles onder leiding van een dansleraar/lerares.

Chille in de HIlle

Chille in de Hille is een activiteit van de Werkgroep Activiteiten van de Hille. Leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn van harte welkom.                 

Gymles

Elke vrijdagochtend gymlessen vanaf 9.30 uur onder leiding van Ruud Dielis van Medifit. Aanmelden via wijkcentrumdehille@ziggo.nl.

Hille Kinderkoor

Vanaf vrijdag 7 oktober 2022: elke vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur, onder leiding van dirigent Vincent Las. Info en aanmelden via gtiemissen52@gmail.com.

Inloopspreekuur

Elke maandag 14u00-16u00 inloopspreekuur.
Voor alle vragen over zorg of welzijn gaan. Denk hierbij aan:
– Ik zit niet lekker in mijn vel. Waar kan ik terecht?
– Ik wil iets betekenen voor mijn wijk, of voor andere mensen.
Wie weet waar ik moet zijn?
– Mijn kind, of partner, heeft een beperking en heeft meer ondersteuning nodig. Hoe regel ik dat?
– Het lukt niet meer alles zelf te doen. Wat is er allemaal mogelijk?

Wijkcentrum De Hille, Kiwizaal. Ingang via voordeur De Hille en via de deur zijkant (Jupiterweg).

Jeugdtheaterlessen

Elke zaterdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur, aanvang is afhankelijk van leeftijdscategorie. Proefles gratis. Je kunt gewoon binnenlopen. Info en aanmelden via
gtiemissen52@gmail.com.

Keuringarts Rijbewijzen

Voor senioren, medische indicatie, groot rijbewijs (CDE) en taxipas. Alleen met afspraak, te maken via tel. 018-724999 (8.00-12.00 uur), keuring@marlisa.nl of online www.rijbewijskeuringzeeland.com

Keuringen vinden plaats op de dinsdagen: 13 september, 27 september, 18 oktober, 1 november, 29 november en 20 december.

KBO Ussen

De KBO Ussen is een vereniging die voor haar leden verschillende activiteiten organiseert. Natuurlijk horen daar het kaarten (Rikken, Jokeren en Remiën) en dansen op de zaterdagavond bij en wordt er driftig gebruik gemaakt van de beide biljarts. Maar ook worden er line-dance lessen gegeven en is er een aantal keren per jaar een bingo. Voor alle informatie neem dan contact op met Gre van Langen  tel. 06-11092926 en Piet van Dongen.

Knutselkids

Knutselkids met Kirsten en Naomi.
Elke laatste woensdagmiddag van de maand, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Kosten € 4,00 per deelname. Inschrijven via  knutselkids@outlook.nl

Koffiemoment

Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend vrije inloop in De Hille.
Eerste kopje koffie is 1 euro. Het 2e kopje koffie wordt aangeboden door de wijkraad.

Lakenridders en Carambole

Zowel de Lakenridders als de leden van Caramboles hebben een eigen competitie.

De Lakenridders biljarten op de maandagavond vanaf 19.00 uur.

De Caramboles biljarten op de vrijdagavonden maar zijn wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de zaal.

Livemuziek

Twee keer per maand is er livemuziek op de zondagmiddagen. Zie onze evenementenkalender

CV De Raauw Ossekar

De Carnavals Vereniging de Raauw Ossekar, die zijn oorsprong vindt in de Ruwaard (Garage Riemersma), is na wat omzwervingen al jaren geleden neergestreken in De Hille. Hier vinden dan ook bijna alle jaarlijkse  carnavalsactiviteiten plaats. Al jaren zijn dit o.a het 11-11 bal en de 4 carnavalsdagen. Door ruimtegebrek moeten helaas enkele activiteiten uitwijken naar andere zalen. Voor een overzicht van het totale programma, kijk dan op  www.raauwossekar.nl

 

SMOsskoor

Elke vrijdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur. Zangers en zangeressen zingen samen levensliederen en evergreens. Meer informatie, bel naar 06-46309277.

Tai Chi

Elke maandag­ochtend om 10.00 uur geeft Hans Kuster lessen in Tai Chi. Aanmelden kan via wijkcentrumdehille@ziggo.nl

Wandelgroep “Er even t’ USSEN uit”

Wandelgroep ‘Er even t’ USSEN uit’
Er even tussenuit om met anderen een stuk te gaan wandelen. Gezondheid én gezellig! Ontmoet andere wijkbewoners en stimuleer elkaar te bewegen. Iedereen is welkom, van jong tot oud! U bent niet verplicht om iedere week te komen, maar dat mag natuurlijk wel! Aanmelden is niet nodig. Bij continue regenbuien gaat de wandelgroep niet door.

Elke donderdag, verzamelen om 14.00 uur buiten bij Wijkcentrum De Hille, Looveltlaan 25, vertrek 14.15 uur.

Werkgroep Ontmoeten

Activiteiten
Gezamenlijk eten op donderdagmiddag voor mensen die vaak alleen achter hun bord zitten. We hebben nu 2 gezellige eetgroepen met leuke sociale contacten. Onze kok is vrijwilliger Bart en Jo verzorgt de soep.
De kosten voor een 3-gangen menu zijn 10,00 euro (incl. 1 consumptie).

Verder organiseert de werkgroep gymlessen op vrijdagmorgen vanaf 9.30 uur onder leiding van een fysiotherapeut van Medifit en Tai Chi op maandagmorgen door Hans Kuster. De kosten voor deze lessen zijn 4 euro per les incl. 1 consumptie, per kwartaal is het 42,00 euro (12 lessen a 3,50 per les.
Informatie over deze activiteiten:
Annie van Hoek, tel. 06-39793302 en
Christa van Thiel tel. 06-23184926, via het wijkcentrum tel. 0412-642777 of via email wijkcentrumdehille@ziggo.nl of 
annievanhoekvanaalst@gmail.com.


Week Overzicht

©  Wijkcentrum de Hille. 

Wijkcentrum De Hille
Looveltlaan 25
5345 WB Oss

Telefoon 0412-642777
wijkcentrumdehille@ziggo.nl
www.wijkcentrumdehille.nl