Laatste bericht over bijeenkomst nieuw wijkcentrum.

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben u vorige week per brief uitgenodigd voor een bijeenkomst op 18 november a.s. over de ontwikkelingen rondom het wijkcentrum de Hille en woon- en zorgcomplex Loovelt.

Ongetwijfeld heeft u gehoord dat het demissionaire kabinet nieuwe corona regels heeft laten ingaan vanaf afgelopen zaterdag 13 november. Hoewel deze regels niet expliciet een bijeenkomst verbieden, hebben wij na lang beraad gekozen om de informatie bijeenkomst digitaal te gaan verzorgen.

Dit betekent dat de fysieke bijeenkomst op donderdagavond 18 november komt te vervallen. Een digitale bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdagavond 2 december.

Als u aan deze bijeenkomst deelt wilt nemen, kunt u met uw smartphone of met een tablet de op de afgebeelde QR-code scannen. U komt dan automatisch in een digitale vergadering.
Volg de volgende instructie:

  1. Installeer TEAMS op uw smartphone of tablet als deze er nog niet op staat.
  2. Open de camera van uw smartphone of tablet.
  3. Er verschijnt nu een melding op uw scherm ‘open microsoft.com in safari’
  4. Klik op deze melding en u komt in een scherm met de titel ‘deelnemen aan uw
    vergadering in Microsoft Teams.
  5. Klik onder in dit scherm op de witte balk met de tekst ‘deelnemen aan vergadering’
  6. U krijgt dan de melding Openen met Teams?
  7. Klink dan op ‘Open’
  8. U bent in de vergadering.

Lukt dat niet, stuur een email aan wijkraadossnoordwest@gmail.com. U ontvangt dan een link.

Met vriendelijke groet, namens de Wijkraad Oss Noord-West,

Désirée Meulenbroek, projectleider gemeente Oss

Jos
Author

©  Wijkcentrum de Hille.