Nieuwe Covid-19 regels vanaf 25 september

Met dit bericht wordt u geïnformeerd over de consequenties van de nieuwe regelgeving met betrekking tot Covid-19 voor de activiteiten die in het wijkcentrum plaatsvinden of worden georganiseerd.

Ook in De Hille zal de 1,5 meter regel niet meer van kracht zijn, maar bij corona gerelateerde ziekteverschijnselen is het advies blijf thuis en laat je testen.

Voor activiteiten die met regelmaat plaatsvinden in De Hille zoals inloopochtenden, eetgroepen, alle KBO activiteiten, alle activiteiten georganiseerd door Ons Welzijn, alle sportactiviteiten zoals bridge, tai chi, yoga, gym en alle jeugdactiviteiten zoals jeugdtheater, knutselkids en jeugdkoor geldt, dat de deelnemers aan deze activiteiten niet in het bezit hoeven te zijn van een QR-code of een negatief testbewijs.

De onderliggende motivatie is, dat voor al deze activiteiten geldt, dat de horeca functie niet het primaire doel ervan is.

Voor de rijbewijskeuring zal de keuringsarts op afspraak blijven werken, zodat het aantal patiënten, welke tegelijk aanwezig zijn beperkt blijft en derhalve geen QR-code check nodig is.

QR-code check of controle op negatief testbewijs is vanaf 25 september wel aan de orde bij evenementen, die in De Hille plaatsvinden.

Hieronder vallen onder meer evenementen georganiseerd door carnavals vereniging De Raauw Ossekar zoals bijvoorbeeld het 11/11 bal, de geplande kattenbeurs en het zondagmiddag bandjes evenement, welke wordt georganiseerd door de Prohille.

Voor alle evenementen geldt verder dat het aantal gasten niet meer dan 75% van de maximaal toegestane bezetting mag zijn en de sluitingstijd is 00.00 uur.

Bovenstaande toont dat we als wijkcentrum gelukkig weer richting normaal bedrijf gaan en de meeste activiteiten zonder beperking kunnen plaats vinden.

Hopelijk betekent het voor u om te gaan deelnemen aan één van de vele activiteiten, die in De Hille plaatsvinden of heeft u goed idee voor nieuw op te starten activiteit in De Hille neem dan in alle gevallen contact op met één van de beheerders hetzij telefonisch op 0412-642777 of per e-mail wijkcentrumdehille@ziggo.nl.

©  Wijkcentrum de Hille.