Dagelijks Bestuur Wijkcentrum de Hille

Het bestuur houdt zich samen met de beheerders bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen het wijkcentrum en bestaat
uit maximaal 7 leden.

De hoofdtaken zijn onderling verdeelt in voorzitter, secretariaat en penningmeester. Daarnaast zijn er bestuursleden met specifieke
taken als techniek, en contactpersoon van de vrijwilligers.
Verder worden er door de verschillende bestuursleden nog activiteiten ontwikkeld zoals werkgroep Ontmoeten en werkgroep
Activiteiten en Jeugdactiviteiten.

Door al deze activiteiten is men op zoek naar uitbreiding van het huidige bestuur.

Fred Mulder

Voorzitter

Annie van Hoek

Secretariaat

Vacature

Penningmeester

Gerrit Tiemissen

Bestuurslid

Beheer

Christa van Thiel is het aanspreekpunt voor het verhuur van zalen en het regelen van facilitaire ondersteuning voor de huurders.
Elk jaar organiseert zij een evaluatiegesprek met alle huurders. Verder heeft ze contact met de barvrijwilligers, die ook door haar
worden ingeroosterd. Christa is aanwezig op de dinsdagmorgen-woensdagmiddag en vrijdagmorgen

Peter van Schijndel is binnen De Hille verantwoordelijk voor het op peil houden van de voorraden van o.a. de drank. Verder heeft
hij met regelmaat contact met de leveranciers en gemeentelijke instanties en regelt de schoonmaak van het gebouw. Peter is
aanwezig op de maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen.

Christa van Thiel

Peter van Schijndel

©  Wijkcentrum de Hille. 

Wijkcentrum De Hille
Looveltlaan 25
5345 WB Oss

Telefoon 0412-642777
wijkcentrumdehille@ziggo.nl
www.wijkcentrumdehille.nl