Bestuur

Het bestuur houdt zich samen met de beheerders bezig met de dagelijkse gang van zaken van het wijkcentrum. Het bestuur vergadert minstens eens per maand. Het besprokene in deze vergaderingen wordt vastgelegd in notulen. De belangrijkste punten uit deze notulen worden eens per kwartaal middels een nieuwsbrief met alle vrijwilligers gedeeld.

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden met stemrecht aangevuld met de beheerder(s), die geen stemrecht hebben.

Fred Mulder

Voorzitter

Annie van Hoek

Secretariaat

Tiny van Heesch

Penningsmeester

Gerrit Tiemissen

Bestuurslid

Beheer

Christa is het aanspreekpunt voor het verhuur van zalen en het regelen van facilitaire ondersteuning. Zij heeft de dagelijkse leiding, roostert vrijwilligers in en stuurt de bar vrijwillgers aan.

Voor inkoop van goederen en beheer van voorraden is Peter van Schijndel het aanspreekpunt. Hij onderhoudt contacten met gemeentelijke instanties en inhuurders.

Christa van Thiel

Peter van Schijndel

©  Wijkcentrum de Hille.